ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/ΟΠΛΑ, ΣΝΔ,
ΣΙ/ΙΠΤ ΣΜΥ/ΟΠΛΑ
ΣΣΕ/ΣΩΜΑΤΑ, ΣΙ/ΜΗΧ. ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,
ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ
1 Δρόμος 100 μ. 16″ 17″
2 Δρόμος 1000 μ. 4΄και 20″ 4΄και 30″
3 Άλμα σε ύψος με φόρα 1.05 μ. 1.00 μ.
4 Άλμα σε μήκος με φόρα 3.60 μ. 3.60 μ.
5 Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.
4.50 μ. 4.40 μ.
6 Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ.
Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους και την κολύμβηση, μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης, με το αριστερό και με το δεξί.