ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τα αθλήματα που εξετάζονται είναι :

  • Δρόμος 100μ. σε χρόνο 16’’ (μία προσπάθεια)
  • Δρόμος 100μ. σε χρόνο 4’ και 20’’ (μία προσπάθεια)
  • Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05μ. (τρεις προσπάθειες)
  • Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60μ. (τρεις προσπάθειες)
  • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι)